Cena pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním

Novinky

Medailonky finalistů GTP CR 2018

Záznamy z cest - aneb jak vypadaly návštěvy odborné poroty u letošních ...

Více

Nejdůležitější při vzdělávání je lidský přesah

Letošní finalisté GTP CR se, bez ohledu na to, jaký předmět a jak staré žáky vyučují, shodují na tom, že tím ...

Více

Vavřínový věnec pro vítěze GTP CR

Symbol kruhu se zhmotnělý v podobě vavřínových věnců, zlatých korun, tepaných řetězů používá k vyzdvižení, ocenění a ...

Více

„Učitelé jsou lidé, kteří nás mají vést k tomu, abychom používali svého rozumu bez jejich vedení . A bez rozumu budeme v ...“

Mikuláš Bek

O ceně

Harmonogram GTP CR 2018

Harmonogram ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2018. Nominovat kandidáta a přihlásit se do ceny je možné od 1. ...

Více

Global Teacher Prize Czech Republic

Naši budoucnost spoluvytváří kvalitní vzdělávání a o něm rozhodují kvalitní učitelé. Chceme zvýšit prestiž učitelského ...

Více

Podmínky soutěže

Všeobecné podmínky pro přihlášení se do ceny Global Teacher Prize Czech ...

Více