O ceně

Global Teacher Prize Czech Republic

Naši budoucnost spoluvytváří kvalitní vzdělávání a o něm rozhodují kvalitní učitelé. Chceme zvýšit prestiž učitelského povolání a motivovat stávající i budoucí učitele k výkonu jejich profese. Proto jsme se v rámci Iniciativy Učitel, povolání snů rozhodli najít a ocenit inspirativní učitele základních a středních škol na území České republiky.

Slavnostní vyhlášení vítězů Global Teacher Prize Czech Republic 2017
Slavnostní vyhlášení vítězů Global Teacher Prize Czech Republic 2017

Jsme přesvědčeni, že čeští učitelé se mohou poměřit s globálními standardy  učitelské profese. Inspirovali jsme se mezinárodní cenou Global Teacher Prize, navázali jsme spolupráci s jejím pořadatelem – nadací Varkey Foundation, stali jsme se oficiálním partnerem pro pořádání národní varianty této ceny a roce 2017 jsme uspořádali nultý ročník Global Teacher Prize Czech Republic.

První ročník
V roce 2018 se uskuteční první ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Přihlašování do ceny GTP CR 2018 je možné od 1. ledna do 25. března 2018, slavnostní vyhlášení proběhne 14. června 2018.

Ceny Global Teacher Prize Czech Republic se mohou zúčastnit všichni učitelé základních a středních škol v České republice. Každý, kdo se přihlásí do soutěže, bude hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky. Ty nejlepší pak vybere nezávislá odborná porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání.

Finalisté, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží 50.000 Kč a pomůžeme jim s přihlášením do mezinárodní ceny GTP.