O ceně

Nominace

Přijímání nominací do prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic bylo uzavřeno 25. 3. 2018. Do dalšího ročníku bude možné kandidáta nominovat 1. 1. 2019.

Slavnostní vyhlášení vítězů Global Teacher Prize Czech Republic 2017
Slavnostní vyhlášení vítězů Global Teacher Prize Czech Republic 2017