O ceně

Nominace

Nominujte svého učitele, známého, kolegu, podřízeného či nadřízeného do prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic! Pro nominaci stačí pouze vyplnit a odeslat formulář níže.

Uveďte prosím název a adresu školy, na které nominovaný působí, případně adresu internetových stránek školy.
Napište prosím stručné zdůvodnění, proč je nominovaný vhodným kandidátem na cenu Global Teacher Prize Czech Republic.