O ceně

Přihlášení do ceny

Přijímání přihlášek do prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic bylo uzavřeno 25. 3. 2018.