O ceně

Nominace a přihlašování do ceny GTP CR 2019 bude spuštěno 1. ledna 2019

Chci dostat upozornění o spuštění nominací a přihlašování do ceny GTP CR 2019

Přihlášení do ceny

Přijímání přihlášek do prvního ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic bylo uzavřeno 25. 3. 2018. Do dalšího ročníku se bude možné přihlásit od 1. 1. 2019.