Novinky 2018

Nominace a přihlašování do ceny GTP CR 2019 bude spuštěno 1. ledna 2019

Chci dostat upozornění o spuštění nominací a přihlašování do ceny GTP CR 2019

Výjezd třetí – matematické funkce a využití elektrického obvodu v praxi

19. května 2018

Při třetím výjezdu 16. května navštívila odborná porota Alenu Vávrovou ve Vršovicích na hodině matematiky v deváté třídě ZŠ a Jitku Soukupovou ve Stříbře na hodině fyziky v tercii místního gymnázia.

Na základní škole Karla Čapka v pražských Vršovicích zavítali  porotci na hodinu matematiky do deváté třídy k  Aleně Vávrové.  Během hodiny si žáci kromě jiného názorně předváděli vlastnosti funkcí v reálném prostoru třídy.

V tercii osmiletého gymnázia ve Stříbře se odborná porota již podruhé během letošních výjezdů ocitla na hodině fyziky. Žáci za asistence Jitky Soukupové prezentovali své roboty, při jejichž výrobě si vyzkoušeli využití elektrického obvodu v praxi.