Porota

Nominovat a přihlašovat se do ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2022 bude možné od 1. ledna 2022.

Chci dostat upozornění, až bude možné nominovat

Porota

V porotě Global Teacher Prize Czech Republic jsou zastoupeni renomovaní odborníci z akademické, umělecké i soukromé sféry, učitelské praxe, státní správy i médií, kteří se angažují v oblasti vzdělávání.

Ing. Lumír Al-Dabagh, člen odborné poroty

Ing. Lumír Al-Dabagh

Vystudoval jadernou fyziku na ČVUT, informatiku na Vysoké škole ekonomické v Praze a management na California State ...

Více

Mgr. Karel Derfl

Na PedF UK vystudoval učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – občanská výchova. 20 let se snaží vést a ...

Více

Mgr. Václav Fiala

Vyučuje chemii, přírodopis a přírodovědu na ZŠ Brigádníků v Praze, kde je také vedoucím učitelem 2. stupně. Snaží se ...

Více
Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., členka odborné poroty

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK obor biofyzika a chemická fyzika. Po absolutoriu působila v Ústavu ...

Více

PhDr. Zuzana Hronová

Vystudovala bakalářský obor Žurnalistika a navazující magisterský program Mediální studia na Fakultě sociálních věd. ...

Více

Mgr. Miroslav Hřebecký

Vystudoval Pedagogickou fakultu, kde absolvoval učitelství pro druhý a třetí stupeň a následně i funkční studium ...

Více

Mgr. Bohuslava Jochová

Vystudovala PF UK Praha, učitelství přírodopisu a chemie. Má zkušenosti z práce učitelky, výchovné poradkyně, ...

Více
Mgr. Irena Poláková, členka odborné poroty

Mgr. Irena Poláková

Na PedF UK vystudovala učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – dějepis. Od roku 2000 působí jako učitelka, ...

Více
MgA. Maria Procházková Ph.D., členka odborné poroty

MgA. Maria Procházková Ph.D.

Vystudovala režii animovaného filmu na pražské FAMU u profesora Břetislava Pojara, doktorandské studium zakončila prací ...

Více
Mgr. Pavel Škramlík, člen odborné poroty

Mgr. Pavel Škramlík

Vystudoval Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a Funkční ...

Více

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Vystudoval latinský jazyk, dějepis a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později pak na ...

Více
Mgr. Tomáš Zatloukal, člen odborné poroty

Mgr. Tomáš Zatloukal

Vystudoval Pedagogickou fakultu a Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním pedagogem, ...

Více

Odborný konzultant: Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, později ...

Více