Proč se přihlásit do GTP CZ?

Proč se přihlásit do GTP CZ?

Petra Antlová, finalista 2020

Petra Antlová vyučuje na základní škole matematiku podle zásad prof. Hejného. V hodinách je pro ni důležité bezpečné ...

Více

Štěpánka Baierlová, vítěz 2020

Štěpánka Baierlová vyučuje na základní škole matematiku a informatiku. Je průkopnicí robotiky a vede kroužek Robotika ...

Více

František Brauner, vítěz 2019

František Brauner vyučuje biologii a chemii na anglické sekci gymnázia. V svých hodinách hojně využívá „hands-on“ ...

Více

Václav Fiala, vítěz 2020

Václav vyučuje chemii a přírodopis na základní škole. Využívá badatelsky orientovanou výuku, která umožňuje rozvíjet v ...

Více

Jitka Hodálová, finalista 2020

Jitka Hodálová vyučuje na prvním stupni a své žáky mezi sebou nesrovnává. Spolu s dítětem hodnotí jeho úspěchy „před“ a ...

Více

Jiří Homola, finalista 2018

Jiří Homola působí na ZŠ jako učitel německého a francouzského jazyka. Výuku jazyka se snaží podpořit pravidelnými ...

Více

Bohuslav Hora, vítěz 2017

Bohuslav Hora vyučuje na základní škole a zároveň je zde zástupcem ředitele. Do své výuky zapojuje technologie a snaží ...

Více

Rita Chalupníková, finalista 2019

Rita Chalupníková učí zároveň na gymnáziu i i základní škole. Na prnvím místě je pro ni při výuce fyziky názornost a ...

Více

Jana Chalupová-Hlávková, finalista 2020

Jana vyučuje na prvním stupni základní školy a ke svým žákům uplatňuje individuální přístup. Zároveň je pro ni důležité ...

Více

Tomáš Chrobák, vítěz 2019

Tomáš působí na ZŠ, kde učí matematiku a tělocvik. Vyučuje Hejného metodou, kterou i lektoruje a zároveň vytváří sbírky ...

Více

Alexis Katakalidis, vítěz 2020

Alexis vyučuje angličtinu na gymnáziu. Ve své výuce využívá formativní hodnocení a svojí strategií se snaží žáky ...

Více

Petra Mazancová, finalista 2019

Petra Mazancová působí na gymnáziu, kde vyučuje angličtinu a základy společenských věd. Pevně věří, že každý má svůj ...

Více

Pavel Motyčka, finalista 2020

Pavel Motyčka vyučuje základy společenských věd, náboženskou výchovu a prosociální výchovu, v rámci které používá celou ...

Více

Monika Olšáková, vítěz 2019

Monika Olšáková vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Ve své výuce klade důraz na třífázový ...

Více

Jarmila Polomská, finalista 2018

Jarmila Polomská působí na 2. stupni ZŠ, kde vyučuje český jazyk a dějepis. Zároveň je výchovnou poradkyní a ...

Více

Jitka Soukupová, finalista 2018

Jitka Soukupová působí na gymnáziu, kde vyučuje matematiku, fyziku a přírodovědný seminář. ...

Více

Petra Šubrtová, vítěz 2018

Petra Šubrtová učí na 1. stupni a aktivně pomáhá sdružení Krok ze školy do přírody, jehož cílem je dostat častěji děti ...

Více

Andrea Tláskalová, vítěz 2017

Andrea Tláskalová působí v roli výchovné poradkyně a vede hodiny speciální pedagogické péče pro děti s poruchami učení. ...

Více

Hana Ulíková, finalista 2020

Hana Ulíková učí matematiku a výpočetní techniku na střední škole. Jedním z jejích cílů je vést žáky k vyhledání ...

Více

Markéta Vokurková, finalista 2020

Markéta Vokurková je lídrem programu „Učíme se venku“ a se skupinou učitelů dokazuje, že výuka nemusí probíhat jen ve ...

Více

Kateřina Vrtišková, vítěz 2018

Kateřina Vrtišková učí na 1. stupni a ve svých hodinách upřednostňuje principy pedagogického ...

Více