Ročník 2018

Cenu GTP CZ 2024 přináší EDUin, o. p. s. pod záštitou prezidenta ČR Petra Pavla.


Ročník 2018

V roce 2018 se uskutečnil první ročník ceny Global Teacher Prize Czech Republic.
Do finále postoupilo 10 finalistů, slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v červnu .

Hlavním partnerem ceny byla společnost Albi, dalšími partnery  ceny byly nadace BLÍŽKSOBĚ  a Česká spořitelna.

Cenu finančně podpořili i individuální dárci Lumírov Al-Dabagh, Václav Pavelka, Emilie Pražáková a Pavel Trantina.

Kateřina Vrtišková 1. místo

Kateřina Vrtišková působí na ZŠ Jílové u Prahy. V hodinách upřednostňuje principy pedagogického ...

Více

Petra Šubrtová 2. místo

Petra Šubrtová působí na ZŠ Petřiny sever v Praze. ...

Více

Kateřina Sládková 3. místo

Kateřina Sládková působí na ZŠ Český Krumlov. Je certifikovanou učitelkou a lektorkou Kritického ...

Více

Radek Aubrecht

Radek Aubrecht působí na Gymnáziu Na Zatlance v Praze. Kreativně pracuje se studenty, snaží se o uvažování v ...

Více

Jiří Homola

Jiří Homola působí na ZŠ Kladno jako učitel německého a francouzského ...

Více

Petr Němec

Petr Němec působí na ZŠ a MŠ logopedická Olomouc, tř. Svornosti. Propaguje zavádění ICT do vzdělávání, tvoří učební ...

Více

Jarmila Polomská

Jarmila Polomská působí na ZŠ Hlučín – Rovniny. Vyučuje český jazyk a dějepis, je výchovnou poradkyní a ...

Více

Jitka Soukupová

Jitka Soukupová působí na gymnáziu ve Stříbře. Vede kluby malých debrujárů nejen na škole, ale i v DDM Stříbro a pro ...

Více

Alena Vávrová

Alena Vávrová působí jako učitelka matematiky a fyziky na Základní škole Karla Čapka v Praze 10. Zapojuje do běžné ...

Více

Jan Voda

Jan Voda začínal v roce 2006/7 jako první a jediný učitel v ZŠ s RVJ Magic Hill v Říčanech. Založení školy podle ...

Více

Slavnostní vyhlášení vítězů GTP CZ 2018

Slavnostní vyhlášení vítězů GTP CR 2018 proběhlo 14. června 2018 v Praze. Na pomyslném piedestalu stanula Kateřina Vrtišková ze ZŠ Jílové u Prahy, druhé místo obsadila Petra Šubrtová ze ZŠ Petřiny, třetí místo patří Kateřině Sládkové ze ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově.

 

Slavnostním večerem vyhlášení prvního ročníku ceny pro inspirativní učitele působící na základních a středních školách provázela všechny přítomné moderátorka Ester Janečková. Tři vítězové obdrželi šek v hodnotě 50.000 Kč, poukázku na odběr her pro školu, na které působí, v hodnotě 20.000 Kč od hlavního partnera ceny společnosti Albi a stromeček jabloně, jejíž budoucí plody symbolizují výsledky jejich práce. Vítězka, kterou vyhlásil zakladatel společnosti Albi Antonín Kokeš, navíc obdržela poukaz na zahraniční stáž v hodnotě 30,000 Kč a nově také pomyslnou korunu – skleněný vavřínový věnec od scénografa a skláře Ricarda Hoinheffa.

Porota u vítězů ocenila snahu být dětem dobrým průvodcem –  učit je samostatnosti, propojovat učivo s aktuálními globálními tématy a snažit se vést děti k pochopení souvislostí přes jejich vlastní prožitek.

Vítězka Kateřina Vrtišková  oslovila porotu svojí zacílenou a relativně náročnou výukou, organizována tak, aby se děti učily samy objevovat svět a mohly pracovat svým individuálním tempem. Z hodiny, kterou měli porotci možnost shlédnout, bylo evidentní, že žáci se učí s radostí, mají nadstandardní návyky a dovednosti, dokáží pracovat samostatně i ve skupině, domlouvat se mezi sebou a respektovat se.

Petry Šubrtové, která se umístila na druhém místě, vyzdvihli porotci především způsob její výuky – to, jakým způsobem předkládá dětem náročná témata, jak je propojuje s jejich životem, nezjednodušuje je, nechává je dětem zažít a usiluje o to, aby je dokázaly pochopit přes vlastní prožitek, což v sobě skrývá osobnostně-sociálně, resp. morálně rozvojový potenciál.

U Kateřiny Sládkové,která obsadila třetí místo, ocenila porota to, jakým způsobem dokáže při výuce propojit téma globálních změn se čtenářským cílem a formou skupinové práce zapojit všechny žáky do zvolených aktivit, které směřují k danému cíli lekce. Zaujala ji konstruktivisticky pojatá výuka, při níž byl kladen důraz na vyjádření vlastního názoru dětí.

První ročník ceny GTP CZ byl zakončen bouřlivým standing ovation, kterým přítomní v sále poděkovali všem finalistům.