Global Teacher Prize Czech Republic

Naši budoucnost spoluvytváří kvalitní vzdělávání a o něm rozhodují kvalitní učitelé. Chceme zvýšit prestiž učitelského povolání a motivovat stávající i budoucí učitele k výkonu jejich profese. Proto jsme se rozhodli najít a ocenit inspirativní učitele základních a středních škol na území České republiky.

Jsme přesvědčeni, že čeští učitelé se mohou poměřit s globálními standardy  učitelské profese. Inspirovali jsme se mezinárodní cenou Global Teacher Prize, navázali jsme spolupráci s jejím pořadatelem – nadací Varkey Foundation, stali jsme se oficiálním partnerem pro pořádání národní varianty této ceny a roce 2017 jsme uspořádali nultý ročník Global Teacher Prize Czech Republic.

Ceny Global Teacher Prize Czech Republic se mohou zúčastnit všichni učitelé základních a středních škol v České republice. Každý, kdo se přihlásí do soutěže, bude hodnocen na základě stanovených kritérií podle přesně určené metodiky. Ty nejlepší pak vybere nezávislá odborná porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání.

GTP CR 2019

Nominace na inspirativní pedagogy je možné posílat do 22. března 2019, přihlašování do ceny je otevřeno do 31. března 2019. Slavnostní vyhlášení proběhne 10. června 2019.

Finalisté obdrží voucher v hodnotě 500 Kč na odběr zboží v knihkupectví Kanzelberger.

Vítěz ceny obdrží finanční odměnu 50.000 Kč a stáž na zahraniční škole.  Finalisté, kteří se umístí na druhém a třetím místě, obdrží finanční odměnu ve výši 40.000 a 30.000 Kč; všichni 3 vítězové získají také poukázku v hodnotě 20.000 Kč na odběr zboží od společnosti Albi pro školu, na které působí. Zároveň jim pomůžeme s přihlášením do mezinárodní ceny GTP.