Global Teacher Prize ve světě

The Global Teacher Prize je cena, kterou se každoročně oceňuje mimořádný učitel planety. Důraz při výběru těch nejlepších je kladen nejen na odbornost, ale také angažovanost, zaujetí, mimoškolní aktivity a snahu o zvyšování prestiže učitelského povolání. Cena v hodnotě 1 milion USD má upozornit na důležitost a nepostradatelnost učitelské profese a zároveň být uznáním pro samotné učitele.

Trofej pro vítěze Global Teacher Prize
Trofej pro vítěze Global Teacher Prize

GTP má pozitivní efekt jak na lokální, tak na celosvětové úrovni.  První ročník ceny proběhl v roce 2015 a přihlásilo se do něj 5000 účastníků z 127 zemí světa, což zaznamenalo velký mediální ohlas. Jedním z podporovatelů ceny je její veličenstvo jordánský král Rania Al Abduallah , Bill Clinton či Tony Blair. Mezinárodní cenu GTP pořádá britská soukromá nadace Varkey foundation.

Vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže Global Teacher Prize 2017 v Dubai, vítězka Maggie McDonnell
Vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže Global Teacher Prize 2017 v Dubai, vítězka Maggie McDonnell

Nadace Varkey foundation
Nadace Varkey Foundation byla založena v roce 2010 a sídlí v Londýně. Jejím zakladatelem je Sunny Varkey, vlastník soukromých škol GEMS Education. Nadace působí především v oblasti vzělávání akademických pracovníků a jejím cílem je podpora učitelské praxe, zlepšení přístupu ke vzdělávání znevýhodněných dětí v rozvojových zemích, výzkumná činnost a osvětová politika. Světovými partnery Varkey Foundation jsou UNESCO, UNICEF, Clinton Global Initiative a další.