Kateřina Sládková 3. místo

Kateřina Sládková působí na ZŠ Český Krumlov. Je certifikovanou učitelkou a lektorkou Kritického myšlení.

Vede dlouhodobé kurzy RWCT, semináře k prožitkovému i oborovému čtenářství (letní školy, Festival pedagogické inspirace, konference Fraus). Pracuje jako externí čtenářský mentor. Vytvořila kontinuální sadu otázek pro žáky 2. – 5. ročníku pro dílny čtení. Podílí se na šíření čtenářského kontinua a jeho zavádění do praxe. Publikuje.

 

Odborná porota navštívila Kateřinu Sládkovou 17. května 2018; v ZŠ Za Nádražím shlédla hodinu přírodopisu v 5. třídě.