Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., členka odborné poroty

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK obor biofyzika a chemická fyzika. Po absolutoriu působila v Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd, od roku 2006 pracuje ve Fyzikálním ústavu Akademie věd a od roku 2007 až dosud je odbornou asistentkou na MFF UK.

V letech 2012 až 2014 absolvovala stáž na Institute of Technology na univerzitě KTH ve Stockholmu. Její vědecká práce dostala několik ocenění, Českou Hlavu Doctorandus 2012, Grant Neuron Impuls 2015. Zabývá se studiem nanočástic a pracuje na rozhraní biologie, chemie a fyziky. Na MFF UK vyučuje předměty o nanotechnologii a věnuje se popularizaci vědy pro dospělé i děti.