Mgr. Irena Poláková

Mgr. Irena Poláková, členka odborné poroty

Na PedF UK vystudovala učitelství pro II. a III. stupeň, obor český jazyk – dějepis. Od roku 2000 působí jako učitelka, nejprve na ZŠ Londýnská a od roku 2002 s krátkými přestávkami na Lauderových školách v Praze. Ve výuce se specializuje na rozvoj čtenářské a kritické gramotnosti.

Je lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a řady programů, které jsou zaměřeny na rozvoj dětského čtenářství. Vede pedagogické praxe studentů českého jazyka a spolupracuje s katedrou didaktiky českého jazyka na PedF UK. Od roku 2010 působí jako metodička Školních čtenářských klubů (tento projekt získal v roce 2015 cenu Eduina), v němž se podílí na přípravě čtenářských klubů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jejím hlavním cílem je nabízet svým žákům takové znalosti a dovednosti, které jim pomohou žít spokojený, úspěšný a zodpovědný život. Cení si vzdělání v jeho klasické podobě, tj. i jako součásti kulturního dědictví, nejen jako něčeho užitečného pro praktický život (ale samozřejmě i toho). Je přesvědčená, že naleznou-li děti hodnotu v četbě, získají tím možnost prožít hodnotnější život.

Spolupracovala na několika projektem s MŠMT ČR a Českou školní inspekcí, v současné době je interní členkou čtenářského panelu NUV. Je spoluautorkou knih Kudy vede cesta ke čtenáři, S knihou po škola a několika desítek článků z oblasti didaktiky literatury a dějepisu.