Mgr. Miroslav Hřebecký

Vystudoval Pedagogickou fakultu, kde absolvoval učitelství pro druhý a třetí stupeň a následně i funkční studium školského managementu. Praxi získal postupně v rolích učitele, třídního, zástupce ředitele i ředitele školy. Poznal, jaké je to řídit gymnázium i základní školu.

Postupně se začal věnovat víc a víc lektorské práci s řediteli škol i sborovnami. Jeho kurzy dosud prošlo odhadem už k pěti tisícům pracovníků ve školství. Od roku 2013 působí v EDUin, nyní na pozici programového ředitele. Založil celostátní soutěž školních webů sCOOL web, byl odborným garantem ceny za inovace ve vzdělávání Eduína a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí. Postupem času se začal více orientovat na samotný systém vzdělávání a dnes se věnuje vzdělávací politice. Je garantem Klubu zřizovatelů a pomáhá zástupcům samospráv chápat problematiku školství a jeho řízení. Je členem Stálé konference ředitelů při NIDV, expertní rady programu Učitel naživo, členem pracovní skupiny Úspěch pro každého žáka a zástupcem obsahového partnera v projektu Eduzměna.