Navštívili jsme první finalistky letošního ročníku

21. dubna 2021

Ve středu 21. dubna jsme navštívili první finalistky letošního ročníku - Olgu Novotnou ze ZŠ Vejrostova v Brně a Hanu Mádrovou z Gymnázia Olomouc-Hejčín.

Jako první jsme navštívili Olgu Novotnou ze ZŠ Vejrostova v Brně a její třídu 4.A, která se v rámci lekce se věnovala adaptaci dětí po distanční výuce a hodinu zaměřila zejména na budování pozitivního klimatu ve třídě, podporu kamarádských vztahů a sdílení obav a překážek, které by mohly stát v cestě další výuce.

Druhá návštěva nás zavedla za Hanou Mádrovou z Gymnázia Olomouc-Hejčín do anglické online hodiny poezie maturitního ročníku, v rámci které studenti distkutovali básně autorky Wendy Cope. Cílem této hodiny bylo upevnit dovednost žáků, porozumět, analyzovat a vyjádřit se k jednotlivým aspektům básní, jako je například název (title), stavba básně (structure), básnické obrazy (imagery), téma (theme) nebo nálada básně (mood) a procvičit jazykové dovednosti spojené s vyjádřením myšlenek či názorů a použitím vhodných jazykových prostředků v rozhovoru o poezii.