O nás

Oficiálním partnerem nadace Varkey Foundation pro pořádání národní varianty ceny Global Teacher Prize se stala obecně prospěšná společnost EDUin angažující se v oblasti vzdělávání.

EDUin
Obecně prospěšná společnost EDUin byla založena v roce 2010 Tomášem Feřtkem, Zdeňkem Slejškou a Lucií Slejškovou. Jejím hlavním cílem je, aby veřejnost byla informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu – jak ve své škole, tak ve svém městě či regionu. Global Teacher Price Czech Republic je jedním z mnoha projektů společnosti.

Proč Global Teacher Prize Czech Republic
Chceme podpořit a ocenit kvalitní pedagogy, motivovat současné i budoucí učitele k výkonu jejich profese a v neposlední řadě napomoci zvýšení prestiže učitelského povolání.

Na učitelích záleží.