Partneři

Děkujeme všem partnerům ceny Global Teacher Prize Czech Republic za podporu a spolupráci.

Hlavní partner ceny GTP CR 2019: O2.

Partner ceny: Nadace BLÍŽKSOBĚ.

Děkujme za finanční podporu individuálnímu dárcovi Pavlovi Trantinovi.

Mediální partner: Řízení školy.

Podporovatelé:  Otevřeno,  občanské sdružení TOŠ (Trvalá Obnova Školy) a Učitelská platforma.

Projekt vznikl pod záštitou obecně prospěšné společnosti EDUin a byla mu udělena záštita Informačního centra OSN v Praze.