PhDr. Zuzana Hronová

Vystudovala bakalářský obor Žurnalistika a navazující magisterský program Mediální studia na Fakultě sociálních věd. Absolvovala v roce 2002, o rok později složila rigorózní zkoušku. Během studia přispívala od roku 1998 do Mladého světa a vykonávala praxi ve vydavatelství Ringier, kde pracovala na nové podobě časopisu Týden.

Autorsky se podílela na sérii učebnic a čítanek literatury pro gymnázia a pro střední odborné školy
pod vedením hlavního autora Josefa Soukala, které vycházely ve Státním pedagogickém
nakladatelství.
Čtyři roky působila na portálu Volný jako redaktorka a posléze jako šéfredaktorka obsahové části. V
únoru 2006 nastoupila do internetového deníku Aktuálně.cz, kde pracuje dodnes. Její doménou se
staly sociální oblast, školství a věda. Momentálně pracuje na speciálním projektu serveru Aktuálně.cz,
Hospodářských novin a Nadace České spořitelny „Chytré Česko“, který se zaměřuje na vzdělávání.
V první etapě seriál pojmenovává problémy českého školství a nastiňuje jejich možná řešení, v druhé
etapě pak přinese příklady dobré praxe.
Kromě Chytrého Česka píše na Aktuálně.cz několik dalších seriálů: „České naděje“ o talentovaných
žácích a studentech, „Život začíná v sedmdesáti“ o aktivních seniorech, bořících stereotypy o stáří,
„Navzdory diagnóze“ o handicapovaných lidech, kteří žijí naplno, či „Z občanské iniciativy na radnici“
o činorodých lidech v komunální politice.
Zasedá v porotě ceny Gratias Tibi, jež vyzdvihuje práci občansky aktivních mladých lidí, či ceny Via
Bona, zaměřující se na inspirativní filantropické počiny.