O ceně

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK A NOMINACÍ DO GTP CR 2019 JE ZAHÁJENO

Víte o vhodném kandidátovi na cenu Global Teacher Prize Czech Republic? Nominujte ho! Jste tím kandidátem Vy osobně? Přihlaste se!
Přihlaste se do druhého ročníku ceny Global Teacher Prize Czech Republic - ceny pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním! Pro přihlášení stačí vyplnit formulář níže a doložit svoji aktivitu v uvedených 4 kritériích.

Přihlášku můžete upravovovat i po jejím odeslání – prostřednictvím odkazu, který vám pošleme na e-mail. Úpravy je možné provádět do 31. března 2019.

Přílohy ke kritériím mohou být ve formátu PDF, DOC(X), JPG nebo PNG.

Specifikujte, jakým způsobem přispíváte k tomuto úspěchu. Připojte prosím relevantní návrhy důkazů vztahujících se k tomuto kritérium. Například ukázky prací, výsledků, popsání příběhu s ilustrativním dokladem o žácích, kterým jste se individuálně věnovali. Důkazem můžete také ilustrovat zlepšení žáků (vysvědčení, docházka, chování) s popisem jak k tomu došlo. Nebo uveďte příklady úspěchů žáků v dalším vzdělávání a v práci. (Maximální délka 1 500 znaků)

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Specifikujte, jaké inovativní formy výuky používáte ve svých hodinách. Připojte prosím relevantní návrhy důkazů vztahujících se k tomuto kritériu. Příkladem důkazu může být například odkaz na popis metody, vyučovací jednotky atd., kterou učitel vytvořil či rozvinul. Nebo odkazy na materiály, které učitel sám vytvořil. (Maximální délka 1 500 znaků)

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Specifikujte Vaši spolupráci se zahraničními organizacemi a účast v mimoškolních aktivitách. Připojte prosím relevantní návrhy důkazů vztahujících se k tomuto kritériu. Důkazem můžou být například ukázky zapojení do místních aktivit (fotky, pozvánky na akce v roli lektora/organizátora apod.). Nebo můžete doložit aktivní účast v jiných organizacích, profesních sdruženích a spolcích (popis role, přínosu apod.). Dobře také poslouží ukázky zapojení do projektů přesahující danou školu (e-twinning, Globe, Extra třída, stáže apod.). Nebo může doložit spolupráci s rodiči, spolky apod. (Maximální délka 1 500 znaků)

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Specifikujte svoje zapojení a svůj vliv v profesní komunitě. Připojte prosím relevantní návrhy důkazů vztahujících se k tomuto kritériu. Například ukázky podpory v roli uvádějícího učitele/mentora, videa, fotky či jiné důkazy z aktivního působení v systému dalšího vzdělávání učitelů, lektorování. Nebo zdokladování působení v případě budoucích učitelů (PedF apod.), příspěvky do veřejných debat o učitelské profesi nebo odkazy na články, blogy či mediální vystoupení. (Maximální délka 1 500 znaků)

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Jméno souboru:

Velikost souboru:

Napište nám, proč jste si zvolil/a učitelské povolání a jaká byla Vaše profesní dráha. Co ze své kariéry považujete za důležité, co Vás nejvíce potěšilo, jaká zpětná vazba pro Vás byla nejcennější? (Maximální délka 1 500 znaků)

  • Přidat novou volbu