Jitka BoučkováZŠ německo-českého porozumění, Praha

Působí na ZŠ německo-českého porozumění, kde vyučuje na prvním stupni němčinu a etiku.
V hodinách němčiny klade důraz na hravé formy práce, aby se děti naučily jazyk používat při
činnostech, které jim jsou blízké a které je zároveň k učení motivují (jazykové projekty,
divadelní představení, kreativní recitace, hry, zpěv, rytmizace, komunikace s maňáskem,
videa, práce s interaktivními programy, vaření podle německých receptů a výroba kuchařky,
manuální dílničky při výuce sloves, stavebnice LÜK, nahrávání žáků na video, účast na
soutěžích a mezinárodních projektech). Při výuce etiky v pátých třídách používá moderní
formy výuky (např. "Hra s dobrými otázkami") a vede žáky především ke kritickému myšlení,
formulování vlastního názoru a ke schopnosti argumentovat.
Při přípravě happeningu Zažít město jinak spolupracuje s organizací Auto*Mat, pro
Komunitní centrum v Praze 8 organizuje pravidelné "Snídaně s hostem", na kterých účastníci
debatují se známými osobnostmi o aktuálních společensko-politických tématech. Pro
organizaci Člověk v tísni pomáhala vytvořit "Hru s dobrými otázkami". Dále spolupracuje s
Goethe institutem, učí migranty češtinu a organizuje dovoz seniorů do kostela. Školu
reprezentuje na zahraničních setkáních a konferencích, je hlavní koordinátorkou
zahraničních projektů Erasmus+.
V současné krizové situaci uzavření škol kvůli koronaviru pomáhala ve škole vytvořit koncept
distančního vzdělávání, vyučuje němčinu online a poskytuje online konzultace k výuce
němčiny pro děti i rodiče.