Jaroslav ReichlSPŠ sdělovací techniky, Panská, Praha

Pracuje ve Střední průmyslové škole sdělovací techniky, Panská 3 v Praze od roku 2000. Vyučuje fyziku, matematiku, aplikovanou matematiku, v minulosti též fyzikální seminář a technickou fyziku. Ve výuce fyziky se snaží fyzikální zákonitosti vysvětlovat pomocí názorných experimentů, které ne vždy mají očekávaný průběh. Zejména tyto experimenty, které jsou sice zdrojem jeho šťouravých dotazů, žáci nejvíce oceňují a výuka fyziky je proto baví.

V rámci výuky matematiky (a matematické stránky fyziky) se snaží klást důraz na logické myšlení a umění odhadovat výsledky početních operací z hlavy. Tím si žáci jednak trénují mozek, ale současně tím zvyšují své schopnosti relativně rychle učinit rozumný závěr ze zadané úlohy (a později i reálné situace v jejich životě).

Tradičně v předvánočním čase pořádá Fyzikální cirkus - show plnou experimentů, které mají zajímavý, netradiční a mnohdy i nebezpečný průběh.

Pravidelně vede pro žáky Kurz software Mathematica, jehož licenci škola vlastní a využívá jej ve výuce.

Ve spolupráci s KDF MFF UK a Elixírem do škol je vedoucím seminářů Heuréka pro střední školy. Jedná se o víkendové semináře zaměřené na výuku fyziky na střední škole - a to jak z hlediska odborného, tak z hlediska didaktického. Pravidelně se těchto seminářů zúčastňuje 25 - 30 učitelů fyziky z České i Slovenské republiky.

Několik let vedl pravidelná měsíční setkávání projektu Elixír do škol určená zejména pro učitele fyziky základních škol.

Pravidelně se zúčastňuje fyzikálních seminářů a konferencí - zejména Veletrhu učitelů nápadů fyziky určenému pro učitele fyziky všech stupňů škol.