Hana UlíkováSPŠ Česká Lípa

Už 16 let učí na Střední průmyslové škole Česká Lípa matematiku a výpočetní techniku. Při své výuce
využívá různé moderní metody výuky(skupinová výuka, flipped classroom, gamification apod.), často
používá žákovská zařízení a další technická zařízení. Jejím cílem je, aby byli její žáci vedeni při jejím
vyučování nejenom k získání informací, ale také dovedností. Aby žáci uměli smysluplně a efektivně
pracovat v týmu, zlepšovali své komunikační i sociální dovednosti. Podporuje prostředí plné důvěry,
kreativity, pracovního nasazení i osobní zainteresovanosti.
Je konzultantkou společnosti AV Media a.s., se kterou spolupracuje už 12 let. Má zkušenosti
s lektorskou činností (vzdělává učitele v oblasti zavádění technologií do výuky, včetně online výuky),
má za sebou i mentorské vedení učitelů. Působí na různých vzdělávacích konferencích jako
přednášející, vede workshopy a v současné době vzdělává žáky i učitele především formou webinářů.
Je členem celostátní komunity SMART Exemplary Educators (se sídlem v Calgary), kde získává mnohé
inspirace v oblasti vzdělávání z celého světa. Je v pracovní skupině vzdělávacího portálu Belouga (se
sídlem v New Yorku) a aktivně se účastní se svými žáky nadnárodních projektů.
Také je autorkou mnoha projektů, do kterých zve k online spolupráci další školy, odborníky i žáky
svých českých i zahraničních kolegů.
Cílem všech jejích aktivit jsou spokojení a vzdělání žáci, kteří nejsou jenom vzděláváni, ale jsou vedeni
ke vzdělávání se.