Filip JakšSUŠ textilních řemesel, Praha

Učí na Střední umělecké škole textilních řemesel dějiny výtvarného umění a výstavnictví.
Klade důraz na diskuzní charakter výuky, za nejcennější otázku považuje „A proč?“.
Se žáky chodí na exkurze, píše reflexe četby – referáty – úvahy. Inspirace studentů je cílem
jejich hodin.
Součástí výuky výstavnictví je také celoškolní festival s výstavami, happeningy či filmovou
nocí zcela pod uměleckým a kurátorským vedením studentů.
Coby hudebník pomáhal v r. 2017 v rámci CREA-EDU reflektovat výuku ČJ a OV v
rytmickém audio-vizuálním voice-bandu s žáky 8.A na Strossmayerově nám. v Praze.
Záznam představení, které stmelilo kolektiv, v r. 2018 prezentovali na
pedagogickém workshopu Europe in Pesrspective do Newcastelu. Tam také načerpal
nové nápady, zkušenosti a nadšení pro svobodné kreativní vzdělávání.
"Jsem studovaný historik umění a doktorand teorie současného umění, mám opravdu rád
umění všeho druhu a rád se o něm bavím. Osobnosti studentů mě všechny zajímají a
jsem vděčný, že mohu být přítomen okamžiku formování jejich názorů, estetiky, jejich
pohledu na svět. Jsem tu pro ně.!