Václav FialaZŠ Brigádníků, Praha

Vyučuje chemii, přírodopis a přírodovědu na ZŠ Brigádníků v Praze, kde je také vedoucím učitelem 2. stupně. Snaží se rozvíjet v dětech různorodé dovednosti a vhodně pracovat se zpětnou vazbou. Miluje bádání a objevování a vede k tomu i své žáky. Využívá badatelsky orientované výuky, díky které může zažít radost z objevů úplně každý. Vydal proto vlastní publikaci (Badatelský deník) pro žáky a učitele chemie, jež byla oceněna Českým svazem chemického průmyslu v soutěži "Učme chemii atraktivně".
Podílí se na tvorbě zajímavých aktivit a rozvíjení čtenářské a digitální gramotnosti v přírodních vědách v rámci spolupráce s NPI. Své zkušenosti předává aktivní účastí na různých konferencích a vedením centra kolegiální podpory na ZŠ, kde působí. Ve volném čase organizuje brigády pro rodiče a jejich děti, své kolegy i přátele školy, při které společně revitalizují rozsáhlou školní zahradu.