Jana PekařováZŠ Skálova, Turnov

Působí na ZŠ Turnov, Skálova. Do školství ji přivedla radost z práce s dětmi, od mládí aktivně skautovala, nyní působí jako mediální zpravodajka Libereckého kraje. Matka tří dětí, v současné době na mateřské dovolené s roční dcerkou, se stále aktivně zapojuje do dění na "Skálovce".

I při mateřské dovolené se objevilo mnoho možností, jak realizovat své nápady - vede školní poradenské pracoviště a asistenty pedagoga, účastní se setkání k zavádění formativního hodnocení ve škole, organizuje příměstské tábory, spravuje web školy i Facebook, pracuje na PR školy.

V rámci projektů se aktivně účastní projektu MAP II. (vedoucí pracovní skupiny čtenářská gramotnost), Podpora práce učitelů (koordinátor rozvoje gramotností ve škole), Učíme se podnikavosti (vedoucí kolegiálního centra podpory) a také projektu SYPO (vedoucí metodického oblastního kabinetu pro český jazyk a literaturu).

Svou nominací chce hlavně podpořit pozitivní vnímání učitelské profese mezi lidmi a kolegům i kolegyním ukázat, že pokud jsou vhodné podmínky, je možné pracovat na pozici učitele i při mateřské dovolené.