Petra DočkalováTerénní učitelka, Náchod (ČR,SR)

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom,
bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“
Albert Einstein

Petra Dočkalová se v oblasti učení, vzdělávání pohybuje již 25 let. 3 roky je Terénní učitelka.
Vychází z principů Kognitivní (rozumové) edukace - Zkušenosti zprostředkovaného učení,
pracuje jako OSVČ.
Co znamená Terénní učitelka?
To je učitel-ka 21.století. Role TU, je upozadit se, najít a podpořit potenciál každého.
Doprovázet děti i dospělé v procesu učení. Vést je k přemýšlení, pochopení vlastního myšlení.
Více pozoruje, nehodnotí, podává popisnou zpětnou vazbu, podporuje kritické myšlení,
myšlení v souvislosti. Využívá technologie, vnímá jedinečnost myšlení každého z nás. Vnímá
proces učení a jedinečnost myšlení každého z nás.
Propojuje obsah učiva s formou. Více klade otázky, než-li vysvětluje. Vnímá v procesu učení
dynamiku, pracuje s nejbližšími cíli. Vede lidi k mentální činnosti, učit se myslet. (mentální
činnosti např. soustředěnost, rozhodování, plánování, práce s cíli, vše potřebné k sebeřízení.
Spolupracuje s různými typy škol, komunitních center, rodinami, cizinci. Lektoruje,
spolupracuji s učiteli. Je tam, kde je třeba. Pracuje s potřebami druhých. Věnuje se
učení+myšlení. Semináře – Učit se učit, učit se myslet, učit se žít, Sebeřízení, Učení a
myšlení.
Lektoruje za NIDV – Společné vzdělávání. Konzultuje. Stále aktivně učí v různých typech
škol, zaměřuje se na zakázku, kterou si pojmenuje, definuje učitel, rodič, dítě, student,
ředitel.
Příklad: potřebuji naučit své žáky soustředěnost, spolupráci. Nedaří se nám v rodině se
společně učit. Jak mám pracovat s dítětem, člověkem s autismem? Propojuje teorii s praxí.
Pracuje v procesu učení i s lidmi po infarktu, mozkové mrtvici, po úrazu.