Jana Chalupová HlávkováZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc

Vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ a speciální školy. Působí na ZŠ a MŠ v Olomouci, Svatoplukova
11, kde učí na 1.stupni. Momentálně má na starost I.A třídu a k ruce 2 asistenty. Je zvyklá pracovat
s větším množstvím dětí s podpůrnými opatřeními, dokáže výuku diferencovat, individualizovat.
Pracuje jak s jedincem, tak celým kolektivem. Třídu vede způsobem „třída bez poražených“.Využívá
multismyslové vyučování, emoční učení, intuitivní a zážitkovou pedagogiku, nechává se inspirovat
prvky alternativních pedagogických systémů, ale především samotnými dětmi. Vytváří jim bezpečné
prostředí pro jejich celistvý rozvoj. Ke spolupráci neváhá kontaktovat odborníky, celebrity, ale
především rodiče. Tvoří vlastní tématické dny, týdny, celoroční projekty. Třídní maskot
mimozemšťánek Emílek je dětem také kamarádem.
S rodiči spolupracuje nejen formou vstupů do výuky, přednášek, ale i mimoškolních aktivit.
Komunikuje osobně, v tripartitách, společném setkávání ve škole. Připravuje kavárničky, dílničky,
víkendy s rodiči, výlety, spaní ve škole, školu v přírodě. Zakládá si na osobním přístupu. Využívá ale i
elektronické způsoby komunikace. V říjnu 2019 založila pro současné rodiče dětí fb skupinu
„Sluneční cesta“. Tuto zavedenou formu využila i v této situaci, kdy vede výuku nejen formou videí.
Snaží se motivovat a inspirovat nejen své kolegy na pracovišti, ale i mimo něj. Např.formou CKP.
Spolupracuje také s UP v Olomouci, pedagogickou fakultou, fakultou tělesné kultury, NIDV, programu
Erasmus + v projektu CAPS, spolupracuje se zahraničními kolegy a studenty, účastní se seminářů a
konferencí mimo ČR. Scio Olomouc i Praha využívali jejích služeb v oblasti pedagogiky, spolupracuje
na akcích s městem Olomouc, také místní částí Řepčín, regionálním rádiem Haná, celebritami nejen
z řad zpěváků. Aktivně spolupracuje s organizací  JAN (autismus), odborníky, lékaři – neurology -
aplikuje sestavy cvičení pravidelně ve výuce. Účastní se veřejných akcí Klubu Slunečnice (MR), PPP,
SPC.Spolupráce s dalšími školami, nejen CKP. Organizuje zápisy dětí dle vlastního konceptu, také
besídky pro rodičeaj.akce. Vede výtvarného týmu J.A.R. Výtvarného nadání využívá při estetizaci ZŠ,
MŠ, místní zastávky a dalších prostor. Vede dobrovolné doučování, tvoří vlastní projekty na různá
aktuální témata. Je kreativní a svůj dar využívá nejen ve své práci pedagoga.