Zuzana ZvardoňováSŠ Kostka s.r.o., Vsetín

Pracuje na Střední škole Kostka s.r.o. ve Vsetíně jako učitelka předmětu dramatická výchova
s metodikou, jako lektorka dramatické výchovy spolupracuje se Základní školou Vsetín, Luh
a je ředitelkou soukromého pedagogického zařízení Lilie – centrum předškolní výchovy.
Působí také jako lektorka NIDV.
Zaměřuje se na dramatickou výchovu a zkušenostní učení. Aplikuje formy aktivizující vnitřní
motivaci jedince, pro nějž je osvojování poznatků příležitostí k sebepoznání. Souzní se slovy
Komenského, že učení je „bránou k pokušení svobody“. Ve své výuce považuje za zásadní,
aby děti, žáci či studenti byli v rámci edukačního procesu zúčastněnými aktéry dění
naplněného řadou stimulujících podnětů a výzev. Chybu vnímá jako příležitost ke změně
a inovaci, proto při výuce, zejména projektové, kterou preferuje, cíleně buduje nekonfrontační
klima jako bezpečnou platformu pro hodnotný dovednostní a psychosociální rozvoj každého
zúčastněného.
Realizovala výuku řady prožitkových programů pro MŠ, četných projektů a vzdělávacích
aktivit pro školy i širokou veřejnost. Podílela se na vzdělávání a reedukaci žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami. Své zkušenosti dlouhodobě předává na pedagogických
konferencích.