Karel MejzlíkAG Štěpánská, Praha

Vyučuje španělský jazyk na Akademickém gymnázium Štěpánská (Praha) od roku
2010. Kromě klasických hodin nabízí také dvouleté semináře zaměřené na hispánskou
kulturu. Přeje si, aby studenti měli možnost získat zkušenosti a zážitky spojené se
španělsky mluvícím světem. Kromě samotných hodin, k tomu přispívají také pravidelné
akce v rámci školy i mimo ni.
Studenti pravidelně jezdí na jazykové pobyty ve Španělsku v průběhu školního roku, ale
také individuálně v létě díky štědrým stipendiím, které zajišťuje ve spolupráci s
partnerskými jazykovými školami.
V minulých letech měl radost z prací v rámci evropské platformy eTwinning, kdy
studenti AG měli možnost účasti na projektech se španělskou, resp. italskou střední
školou.
Nemá rád biflování slovíček a nudné hodiny. Naopak je nadšený z aktivního přístupu a
proto je rád, když se slovíčka a gramatika dají pochopit pomoci zážitků jako např.
videokonferencí z Guatemaly či uvařením a prezentací “tortilla de patatas” či “tarta de
Santiago.”
Studentům nezakazuje mobil. Chce jim ukázat jeho smysluplné využití v rámci studia
jazyka a pravidelného používání nových technologií ve výuce. Díky tomu i teď se
výuka španělštiny, v době koronaviru, na AG plynule přenesla do virtuální učebny a
probíhá denně online přes Zoom.
Dlouhá léta učil pro přední jazykové školy v Praze, vystudoval obor “Výuka španělštiny
jako cizí jazyk” na universitě UIMP v Santanderu (Španělsko). Spolupracuje s kolegy z
Instituto Cervantes a FFUK, kde aktivně vystupuje jako přednášející, naposledy v
březnu 2020 na setkání PraguELE.