Lenka KajfoszováZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí

Působí na ZŠ F. Hrubína v Havířově – Podlesí. V posledních letech učí převážně děti 1. – 3.
ročníku. Při své práci se snaží o individuální přístup, tak jak to vyžadují děti mladšího školního
věku, ale i dnešní doba. Za podstatné považuje předávat dětem znalosti a dovednosti
v souvislostech, na příkladech z praxe. Často využívá předností činnostního vyučování,
didaktických her aj. Veškerou školní práci s dětmi zaměřuje na čtení s porozuměním a rozvoj
čtenářské gramotnosti. Učí děti učit se vzájemně. Její hodiny často zpestřují besedy, exkurze
a praktické činnosti. Snaží se u dětí rozvíjet samostatné, logické myšlení, schopnost
argumentace, spolupráce. Velmi jí záleží na tom, aby děti byly ve škole spokojené. Je
praktik, učí srdcem. Je neobyčejně empatická. Nejdůležitější pro ni jsou děti, třída, škola.
V současné náročné době vyučuje svou třídu denně formou videokonferencí. Těch se
nadšeně účastní všichni její žáci. Večer před spaním si navíc společně online čtou.
Ve své činnosti pro školu se zaměřuje na získávání financí (nadace: O. Havlové, Naše dítě,
OKD, ČEZ, Veolia, Fond Sidus; společnosti: HTS Havířov, AcelorMittal, Transgas, OBI,
Domestos, Avion Ostrava aj.). Pracuje jako školní knihovník. Zařídila novou příjemnou
knihovnu, sehnala finance na nákup krásných moderních knih pro děti a mládež. Je aktivním
členem školní organizace EVVO. Spolupracuje s Místním akčním plánem vzdělávání.
Pomáhala Magistrátu města Havířova při zajišťování školního stravování pro děti nemocné
celiakií.
Úzce spolupracuje s rodiči i prarodiči žáků (zaměstnanecké minigranty, KPŠ, besídky pro
rodiče a prarodiče, školní dílničky, výlety, plesy a zábavy, Vánoční jarmark, Rozsvěcování
školního vánočního stromu, turnaj ve stolním fotbálku „Vyhráváme s babičkou a dědečkem“,
exkurze za rodiči, besedy s rodiči a jiné.)