Jana RohováZŠ F.L.Čelakovského Strakonice

Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích.
Zároveň na částečný úvazek vykonává práci ředitelky soukromé školy Fazole
v Písku.
Ve své výuce používá metody kritického myšlení. Snaží se u dětí rozvíjet
samostatné, logické myšlení, schopnost argumentace, spolupráce. Zároveň jí
zaleží na tom, aby kromě znalostí, získaly děti i sociální dovednosti a byly ve
škole spokojené.
Věnuje se Hejného matematice, pořádá ukázkové hodiny matematiky pro děti,
rodiče, učitele a matematické dílny pro děti a rodiče.
V oblasti českého jazyka se věnuje výuce genetické metody čtení a rozvoje
čtenářství u menších školáků.
V rámci výuky připravuje různé projekty (Cesta kolem světa, Naše tradice, Rok
v přírodě…).
Je spoluautorkou a autorkou několika učebnic (nakladatelství Raabe a Fortuna
Praha). Její nejoblíbenější učebnicí je Cesta kolem světa, kterou připravila
společně s dětmi ze své třídy. Učebnice je návodem na celoroční projekt
rozvoje čtenářské gramotnosti, je prakticky vyzkoušena a upravena podle
potřeb dětí.
Další oblastí, pro kterou zpracovala učebnici s metodikou pro učitele, jsou žáci
cizinci. 22. 4. proběhne 1. webinář na toto téma na portálu MŠMT.
Ve své práci klade velký důraz na spolupráci rodiny a školy, pořádá společné
akce dětí a rodičů, ve škole pak společně s kolegy připravuje např. Vánoční
jarmark s kavárničkou, Velikonoční dílny…
Podílí se s dětmi na charitativních akcích (Dárek do krabice od bot, Sbírka
plyšáků pro záchranné složky, vyrábění dětí a rodičů pro Hospic…).
Má ráda svou rodinu, svou práci a cestování.