Miroslava VychytováZŠ Lanškroun

Působí na 1. stupni v ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska. Učitelské povolání vnímá jako velmi kreativní
profesi.
Pro její práci je důležité poznání dítěte a budování respektujících vztahů. Těžiště svých hodin vidí ve
smysluplnosti, v možnosti prožitku probíraného učiva a příležitosti pro seberealizaci každého žáka.
S tím souvisí i využívání různých způsobů hodnocení.
Zaměřuje se na rozvoj čtenářských dovedností a kritického myšlení. Vybudovala školní čítárnu, stála u
zavádění inovací na škole, vytváří si vlastní materiály a pomůcky pro výuku. V očích dětí je tou paní
učitelkou, která pro ně skládá písničky a muzikály.
Realizuje se také v rámci MAP, kde pracuje ve skupině pro rozvoj čtenářské gramotnosti a potenciálu
každého žáka. Podílí se na přípravě regionální učebnice.
To, že je třeba se stále učit něčemu novému, prezentuje žákům vlastním příkladem.