Jitka HodálováZŠ a MŠ Didaktis s.r.o., Brno

Působí na ZŠ a MŠ Didaktis v Brně, kde vyučuje na 1. stupni. Věří, že každé dítě může dosáhnout svého maxima a v každém je něco jedinečného, něco “navíc”. Aby byl takový žák úspěšný ve vzdělávání, musí mít motivaci a také podmínky. Jedině tehdy se rozvíjí všestranně a zároveň na maximum ve svém nadání. 
Díky tomuto zaměření je vyučování pestré a dlouhodobě baví děti i ji jako učitelku. Důležité jsou pro ni vztahy mezi všemi ve třídě a také s rodiči. Neboť i ti jsou důležitou součástí vzdělávacího trojúhelníku, a tak se snaží je do procesu také zapojit. 
Její velkou láskou je hudba a hudební výchova. Rozbubnuje a rozehraje prý doslova každého. Nejen během výuky, ale i v různých projektech (například Bubnohraní) rozvíjí s žáky rytmické cítění. Lekce bubnování pořádá i pro kolegy a rodiče ze školy. Lektoruje lekce bubnování na různých učitelských konferencích. Její třídy jsou pak plné nadšených hudebníků. 
Spolupodílela se na projektu Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně, který je zaměřený na děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Ráda spolupracuje s dalšími kolegy napříč naší republikou, ale i za hranicemi. Podílí se na dalších vzdělávacích projektech a učitelských akcích.