Miroslava PolákováZŠ Květnového vítězství, Praha

První pomůcky a „metody“ tvořila podle vzoru své učitelské rodiny a testovala je na
panenkách. Ľubovnianske muzeum – hrad ji naučilo, že i když my provádíme (vedeme
hodinu) po 1159., tak turista (dítě) je tam poprvé, mělo by cítit naše nadšení, mít z toho
zážitek, vzpomínku a taky, že na všechny dotazy se odpovídá, pokud možno s úsměvem :)
Několik let působila jako odborná asistentka v geografické vědě, podílela se na tvorbě
studijních materiálů, na výuce budoucích učitelů na univerzitách v Prešově a Ostravě,
studovala na Univerzitě Karlově. Chyběla ji však práce s dětmi, tak vše změnila a nikdy
tohoto rozhodnutí nelitovala. Do soutěže ji nominovali žáci, přihlášku tvořili spolu, oni jsou
ti, komu vděčí za přátelství, důvěru, energii a motivaci. Je krásné vědět, jak dobře ji znají –
pokud paní učitelka nemá kytičky ve vlasech, třeba se držet zpátky, vstala nejspíš levou
nohou. Společně vymýšlejí metodu „učíme se vzájemně a se zážitkem“, kde se snaží
hledat cesty, jak si učivo ozvláštnit (aby měl každý úkol smysl), zpracovat ho do hry,
miniprojektu, představení a ideálně posunout ho i dalším třídám, např. Animal Alphabet
Chain, The World Cuisine, Fashion Show, The Country to Which I Belong, hráli vánoční
divadlo v AJ, pro MŠ vytvořili pohádkový Den dětí. Rádi si posedí na English Snack / Tea
Party, setkají se s rodiči na Summer Party, kde soutěží, povídají si a plánují. Svojí vášní
pro psaní pohledů a poznávání světa „nakazila“ i děti, mají více než stovku zahraničních
kamarádů v rámci projektu Květňák Around the World (pí. Riek z Nizozemska nás
pravidelně navštěvuje), partnerské školy v Kanadě, Litvě, teď vznikají vazby s
Portugalskem a filipínskou školou v Saudské Arábii. Píšou si vzájemně formativní
hodnocení (nejenom paní učitelka, vzkazy nechávají i studenti). Žáci ji inspirovali zavést u
nich ve škole výuku španělštiny, nabídli se do role „asistentů spolužáků“, když to bylo
potřeba. Společně s kolegyní Bc. Blažkovou a v kooperaci se slovenskou ZŠ vedly
projektovo-tandemovou výuku, pracují na projektu Edison, věnují se multikulturní výchově.
Největším darem jsou žáci, kteří ji otevřeli své srdce, svůj talent, kousek svého života.
Děkuje jim tímto, že jí věřili a že spolu mohli tuto atmosféru a soutěž zažít!