Štěpánka BaierlováZŠ Sušice

Vystudovala učitelství na MFF UK v aprobaci matematika a informatika. V současné době pracuje jako
učitelka matematiky a robotiky na ZŠ v Sušici. Snaží se zvláště v dívkách probouzet zájem o STEAM
výuku, proto v Centru robotiky v Plzni vede kroužek Robotika pro děvčata, čímž se snaží bourat
stereotypy, že robotika je spíše pro kluky.
Ve svých hodinách matematiky se snaží přesunout většinu aktivity na samotné žáky, aby měla ‚volné
ruce‘ a mohla pomáhat těm, kteří to potřebují. Od letošního roku si zvolila cestu formativního
hodnocení a snaží se podporovat každého žáka v jeho rozvoji. Ráda zkouší nové výukové metody,
které nutí děti přemýšlet a hledat řešení. Snaží se, aby se děti učily s radostí, protože pak jim to jde
mnohem lépe a pocit úspěchu je motivuje k tomu vydat se dál.
V naší republice patří mezi průkopníky školní robotiky, která podle ní připravuje děti na svět
ve 21. století, protože rozvíjí dovednosti, které jsou potřebné pro život nejen v současné době, ale i
v budoucnosti.
Je aktivní v učitelských komunitách, vystupuje jako lektor na konferencích, kde se snaží ostatní učitele
inspirovat k přechodu od znalostního učení k dovednostnímu, protože je přesvědčena o tom, že
pokud děti vybavíme potřebnými dovednostmi jako je např. týmová spolupráce, schopnost řešit
problémy, kreativita a schopnost na sobě pracovat, obstojí v budoucnosti, ať už bude jakákoli.
V rámci pedagogické komunity podporuje vzájemné učení se, spolupráci, sdílení zkušeností, nápadů
a inspirací. I proto pracuje v rámci skupiny Google EDU Group ČR a každoročně se podílí na organizaci
jedné z největších učitelských konferencí GEGfest. Dlouhodobě spolupracuje s firmou AV Media, kde
je garantem pro oblast polytechnického vzdělávání a podílí se na přípravě a vzdělávání lektorů.
Aktivní je také ve svém regionu. Ve volném čase vede již několik let robotický kroužek pod Střediskem
volného času v Sušici. Ve spolupráci s místními organizacemi např. Charita, MAS Pošumaví připravuje
vzdělávací akce pro pedagogickou i širší veřejnost.
Řídí se heslem svého přítele, že trenér nemusí být nejlepším fotbalistou, důležitější je umět ukazovat
cestu a nabízet podporu.