Kateřina GaszkováZŠ a MŠ Koperníkova, Třinec

Učí na základní škole Koperníkova v Třinci na 1. stupni žáky od první po pátou třídu. Je zastáncem
názoru, že každé dítě potřebuje speciální přístup, a tomu přizpůsobuje svou výuku. Základem jejího
učení je trojfázový model výuky, klade důraz na její smysl a efektivitu a to včetně formativního
hodnocení a sebehodnocení žáků.
Dlouhodobě se věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti. Vytvořila systém dílen čtení pro 1. stupeň,
věnuje se také dílnám psaní. Je certifikovanou učitelkou programu RWCT, tento program
i lektoruje. Ve čtenářské škole Třinec (Čtenářské školy jsou projektem PŠÚ), Koperníkova je členkou
interního čtenářského týmu. Je metodičkou pro 1. stupeň.
Pracuje v MAP pro ORP Třinec ve skupině čtenářská gramotnost. Spoluvytváří programy a činnosti na
podporu vzdělávání pro žáky i učitele.