Marie ŠlosárkováZŠ Tyršova, Hlučín

Působí jako učitelka v Montessori třídách na státní ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně. Ve výuce vychází
z principů Montessori pedagogiky. Staví na důvěře v dítě a v jeho schopnosti. Věří, že pokud se dítě
vzdělává v bezpečném a podnětném prostředí a spolupodílí se na svém osobním výukovém plánu,
dojde velmi brzo k poznání, že vzdělávání a spolupráce s ostatními mu přináší radost a užitek. Jejím
cílem je, aby každé dítě zažilo úspěch. Již od první třídy vede děti k vnímání zodpovědnosti za své
vzdělání. Učivo jim představuje hravou formou, děti mnohdy ani nevědí, že se učí. Usiluje o
připravené prostředí, ve kterém dětem nabízí dostatek času a prostoru ke zkoumání, bádání a prožití
tzv. aha efektu. Je metodickou vedoucí pro Montessori vzdělání na škole. Pro rodiče a širokou
veřejnost organizuje besedy o alternativním vzdělávání. Soustředí se na aktivity regionu a přemýšlí,
jak do nich zapojit své žáky. Spolupracuje se spolky Agri Nostra, Sousedé+55, Domovem důchodců,
Charitou města, pro kterou v rámci akce ke sv. Martinovi s dětmi vybírá oblečení a v rámci prodeje
ekovýrobků s dětmi každoročně posílá peníze na dobrou věc. Organizuje Podzimní slavnosti či
Otevírání studánky, víkendy a výlety pro rodiče. Vždy usiluje, aby se jednalo především o akci dětí,
sama stojí spíše v pozadí a nechává vyniknout nápady a aktivity dětí. Je spoluautorkou skript Vybrané
problémy z didaktiky chemie III, v rámci stáže studentů spolupracuje s Ostravskou univerzitou,
navázala spolupráci s MAPem, kde je zapojena do finanční a čtenářské gramotnosti. Zpracovala ŠVP
pro 1. stupeň Montessori vzdělávání na škole, nyní pracuje na ŠVP pro 2. stupeň Montessori.