Michal TačíkZŠ Hanspaulka, Praha

Na ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek v Praze 6 vyučuje osobnostní a mediální výchovu. Ve svých hodinách uplatňuje pedagogiku osobnostního rozvoje, zážitkovou pedagogiku, dramatizaci, projektové a kooperativní učení. Jeho snahou je vpravit do žáků pocit, že každý žák je důležitý a potřebný. Úspěchem jeho práce je přijímat žáky takové, jací jsou. Jde mu o tzv. bezpodmínečné přijetí.

Na škole působí jako školní speciální pedagog. Má na starosti žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, metodicky vede a koordinuje asistenty pedagogů. Společně s asistenty se snaží, aby se žáci se specifickými vzdělávacími potřebami cítili ve školním prostředí dobře.

V rámci školy je součástí realizačního týmu programu SES, tj. programu zaměřeného na seberealizaci a spolupráci, jehož hlavním cílem je rozvoj osobnosti. Je předsedou správní rady organizace Lebeda Jičín o.p.s., která pořádá letní integrované pobyty pro účastníky s kombinovaným postižením a akce zaměřené na integraci těchto osob do běžného života. Zároveň několik let spolupracuje s organizací Apropo Jičín o.p.s., která poskytuje péči lidem s handicapem. Se spolkem MAS Broumovsko se již dva roky podílí na projektu rozvoje této sociálně vyloučené lokality.