Hana SvobodováEvropská škola Brusel III, Brusel

Již devátým rokem učí v Evropské škole v Bruselu, kterou navštěvuje více než 3000 žáků
z různých členských států. Škola nabízí 7 jazykových sekcí včetně české.  
Tento rok má páťáky, postupuje s nimi od 3. třídy. Jsou skvělí. Největší prioritou je pro ni
příjemná a pohodová atmosféra ve třídě. Nejlepším oceněním pak to, že se děti ve škole cítí
dobře a těší se do ní.
Pro své žáky se snaží připravovat zajímavé hodiny, ve kterých jim dává velký prostor pro
jejich úžasnou tvořivost a akceschopnost. Mnoho věcí děti zvládnou samy, Hanka je pouze
navádí. Upřednostňuje činnostní učení a práci ve skupinkách, klade důraz na spolupráci a
schopnost dohodnout se. Jejím přesvědčením je, že učení musí předně bavit učitele, aby
mohlo bavit i děti.
V průběhu těchto devíti let působila 3 roky jako koordinátorka české sekce. Letos se stala
koordinátorkou všech 5. tříd napříč sekcemi. Organizuje pro celý ročník exkurze a
workshopy, komunikuje s vedením. Poslední 4 roky také pracuje jako budget koordinátorka,
kontroluje a schvaluje veškeré objednávky pomůcek všech učitelů MŠ a prvního stupně.
Zároveň je členkou Amicale, což je skupina několika učitelů, kteří pro ostatní zaměstnance
školy připravují různé aktivity, akce a výlety.
Učení ji velmi baví a naplňuje. Je to pro ni nejlepší práce na světě.