Barbora KosinováZŠ a MŠ Hovorčovice

Působí v ZŠ Hovorčovice jako učitelka na prvním stupni, v současném školním roce v
druhém ročníku. Podporující a respektující prostředí školy ve spolupráci s komunitou, ve
které žije, ji umožňuje se věnovat žákům i jejich rodičům velmi individuálně. Výukou
provází děti, které zná ze sousedství. S žáky i jejich rodiči si vytváří kvalitní vztahy,
založené na bezpečí, důvěře a porozumění. Zcela zásadní je pro ni sdělovat dětem věci v
souvislostech, z reálného světa za přítomnosti opravdových materiálů, reálných příkladů a
knih. Vyučuje v integrovaných tématech, která se promítají do života třídy, minilekcí dílen
čtení a dílen psaní. V matematice postupuje dle metod profesora Hejného, které naprosto
korespondují s jejím pohledem na nabývání znalostí o světě. Dlouhodobě se věnuje
zážitkovému čtení napříč ročníky MŠ i ZŠ, jehož cílem je zvýšení motivace dětí ke čtení
zábavnou formou prostupující všemi smysly a zapojení metod kritického myšlení již od
malička. O zážitkovém čtení vede přednášky a besedy s knihovníky, pedagogy nebo
rodiči. Ve své profesní minulosti se věnovala výchově a vzdělávání neslyšících, působila
ve vedení České komory tlumočníků znakového jazyka.