Jana ZdráhalováZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov

Působí na ZŠ Janáčkovo náměstí v Krnově, kde učí 1. a 2. třídu.
Svou výuku plánuje v duchu třífázového modelu učení, při čemž využívá metody RWCT spolu s formativním hodnocením v různých formách, včetně sebehodnocení a vrstevnického hodnocení.
Hodně se věnuje čtenářství, rozvoji čtenářských strategií a dovedností. Od 1. třídy zařazuje
také dílny čtení a psaní.
Je certifikovanou učitelkou RWCT, absolventkou Kurzu mentorských dovedností.
Spolupracuje s rodiči (workshopy, otevřené hodiny, dílny pro rodiče i rodiče předškoláků).
Působí jako metodik pro 1. st., spolupracuje s MAP Krnovsko v oblasti čtenářství.
Účastní se nejrůznějších školení a pedagogických festivalů.
Zastává názor, že u učitele by se měly potkat nejen vědomosti a dovednosti, ale také srdce.