Eva SeidlováZŠ Skupova, Plzeň

je učitelkou matematiky a anglického jazyka na 26.ZŠ v Plzni. Ve třídách, kde učí, se snaží vytvořit
takovou atmosféru, kde je dobře, bezpečně, kde se žáci nebojí říci svůj názor, kde všichni žáci zažijí
úspěch, možná i obdiv a pochvalu od svých spolužáků a učitelů. Kde se žáci nestydí za to, že jim něco
nejde úplně nejlépe, ale jsou schopni říci, že udělali vše pro to, aby se přiblížili k cíli, i když rozdílným
tempem.
Velmi ráda ve výuce využívá tandemovou výuku. Je to pro ni nejen veliké obohacení metod práce
svých kolegů či kolegyň, ale význam zde především vidí v možnosti se více individuálně věnovat
žákům, kteří to potřebují. Je i zastáncem zapojení digitální technologie ve výuce, pokud je využívána
efektivně.
Každého žáka vnímá jako originál, který jinak vnímá, má jiné nadání, trpělivost, motivaci, schopnost
se učit. Proto do svých hodin tvoří takové aktivity, aby si každý žák našel tu „svoji“ metodu k učení.
Je nakloněna anonymním „feedbacks“ od žáků, které učí. Věří, že pouze žáci vystihnou to, co
hospitující učitel či ředitel ani učitel sám ve svých hodinách nevidí. A právě tyto „feedbacks“ jí dávají
novou a novou energii učit dál, vymýšlet pro žáky aktivity, věnovat přípravám čas a zamyšlení.
Je metodičkou matematiky pro Plzeň - město, úzce spolupracuje s KCVJŠ Plzeň v oboru matematika a
anglický jazyk. Absolvovala 2 leté studium v rámci podpůrného systému DVPP na KCVJS Plzeň, které
ukončila v dubnu 2008 a stala se metodikem KCVJS odborného předmětu matematika a její aplikace.
V roce 2006 získala v rámci programu Comenius grant „Developing Oral Fluency in the European
Secondary Classrooms“ a v roce 2009 grant „Job Shadowing at Portchester School“, mezinárodní stáž
ve Velké Británii zaměřený na výuku matematiky a řešení problému šikany. V roce 2009 získala se
svými žáky národní a evropskou cenu kvality za mezinárodní projekt eTwinning. V roce 2009/2011
realizovala mezinárodní projekt Spice-jak okořenit výuku matematiky (DZS). Od roku 2009 je
poradcem a lektorkou metody CLIL ve spolupráci se vzdělávacími centry NIDV, KCVJŠ a NUV. V roce
2012 se stala editorkou praktických příspěvků a autorkou výukových materiálů z oboru matematika
v příručce Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročnících gymnázií-
implementace CLIL do české školy, vydané 2012 NUV. Je autorkou výukové CLIL sady Labyrinth A2,
Math & English, která je využívána jako rozšiřující výukový materiál na mnoha školách ČR. V říjnu
2016 se stala vítězkou soutěže Plzeňská PUMA (Pedagog Učí Moderně a Atraktivně). Od školního
roku 2017/18 spolupracuje s Profimedia s.r.o. a SIT Plzeň, lektorováním softwaru SANAKO (jazyková
laboratoř) především plzeňských škol. Po celou dobu pedagogické praxe úzce spolupracuje s PF ZČU
Plzeň v rámci náslechových a výstupových praxí studentů anglického jazyka.