Jarmila RambouskováZŠ Praha - Kbely

Jarmila Rambousková pracuje jako učitelka 1. stupně v Základní škole Praha – Kbely. V této
škole působí od roku 2014, kdy dostala možnost být první učitelkou, která svou třídu vede
podle vzdělávacího programu Začít spolu a pomáhá tak zavést zcela nový způsob vzdělávání
v kbelské základní škole. Zároveň s tím zavedla i výuku matematiky metodou profesora
Hejného.
Při výuce klade důraz na vytváření podnětného a bezpečného prostředí se vzájemnou důvěrou
a respektem, které rozvíjí tvořivé myšlení. Za zásadní považuje také spolupráci s rodiči svých
žáků a žákyň, které vnímá jako rovnocenní partnery, kteří se účastní školních i mimoškolních
aktivit. Spolupracuje se vzdělávacím sdružením TEREZA (Učíme se venku, Les ve škole),
které jí pomáhá v maximální možné míře přenést výuku z prostředí školy ven do přírody, na
školní zahradu i do lesa.
Její profesní rozvoj velmi ovlivnilo zapojení do programu Učitel naživo, kde v loňském
školním roce působila jako provázející učitelka dvou studentů. Ze zkušeností z tohoto
programu, stejně jako z účasti na zahraničních stážích ve Finsku a Berlíně, čerpá i při svém
současném působení ve vedení školy na pozici zástupkyně ředitele. Je součástí týmu, který se
pokouší o zavedení pokračování programu Začít spolu i na druhém stupni a tím i o postupnou
proměnu školy ve školu komunitní, otevřenou dětem, jejich rodičům i širší veřejnosti.