Antonín VáclavíkZŠ Úvoz, Brno

Působí jako učitel 1. stupně na ZŠ v Brně, Úvoz. Učitelství považuje za řemeslo, které je potřeba dělat poctivě a s pokorou k profesním znalostem a dovednostem. Jeho krédem je „učitel v pohybu“, což nevyjadřuje nekontrolovanou energičnost vedoucí nutně k vyhoření, ale neustálou snahu zdokonalovat se ve své profesi, potřebu nestát na místě.

Strategie jeho výuky je diferenciace, kterou považuje za jednu z nejlepších cest realizace inkluze. V diferenciaci se pro něj kloubí vše, od individualizované výuky, didaktické pestrosti a vícezdrojového hodnocení až k dobrému klimatu třídy. Mezi jeho „vášně“ patří portfolio, projektová výuka a rozvíjení čtenářství a vztahu ke knihám. A také e-learning, který podle něj dostává ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020 nové mikro i makro rozměry. Mezi jeho nejčastější otázku v souvislosti s plánováním výuky patří: „Co je cíl“?

Je autorem několika odborných článků a monografické publikace, která se věnuje jeho první zmíněné vášni – portfoliu. Své profesní zkušenosti příležitostně předává na seminářích, například v rámci setkávání škol organizovaných asociací českých daltonských škol, na PdF MU, v minulosti v rámci přidružených škol Unesco apod. Spolupracoval také s NIDV na projektu kariérního systému pro učitele, konkrétně na části určené profesnímu portfoliu. Přes všechny tyto aktivity považuje za nejdůležitější to, co se svými žáky realizuje ve třídě.