Jana SadilováPrvní jazyková základní škola v Praze 4

Učitelství 1. stupně vystudovala na PdF UP v Olomouci, od té doby působí na základní škole,
kde letos učí prvňáčky. K dětem přistupuje jako k individuálním osobnostem, protože vnímá
jejich jedinečnost. Dále se vzdělává v oblasti pedagogické podpory dětí se specifickými potřebami. Ráda učí matematiku podle prof. Hejného a propojuje ji s principy programu Začít spolu. Ve své práci se drží jejich zásad: individuální přístup k žákům, odpovědnost dětí za proces a výsledek svého učení, sebehodnocení, vyjádření vlastního názoru, přijímání odlišného stanoviska ostatních. Zastává názor, že dítě musí být tvůrcem svého vzdělání, učitel je jeho partnerem a průvodcem na vzdělávací cestě a rodiče jsou partnery školy. Je součástí lektorského týmu Step by step. Již několik let se pravidelně účastní Letní školy, kde školí nové účastnice v programu Začít spolu. Předává jim zkušenosti z praxe a seznamuje je s principy programu.
Během školního roku též příležitostně přednáší na školeních a umožňuje učitelům návštěvu ve své třídě, aby měli možnost vidět program Začít spolu v praxi. Šíření programu Začít spolu do dalších základních a mateřských škol po celé republice jí přináší velkou radost.

Podílí se na i tvorbě výukových publikací, jako jsou karty do učebního systému LOGICO PICCOLO nebo pracovní sešity Slohová výchova pro 3. a 5. ročník. Momentálně spolupracuje na nové publikaci Plánování nejen do center aktivit.Též přispěla ke vzniku filmu o programu Začít spolu.

Se spolkem Gaudolino, jehož je spoluzakladatelkou, pořádá letní dětské tábory, výtvarné dílny, prázdninové pobyty pro rodiče a děti, ale také seznamovací víkendy pro rodiče a žáky z jedné třídy.

Působí jako průvodce v projektu Učíme se spolu, který podporuje kolegiální spolupráci jako součást profesního rozvoje pedagogů.

Její motto zní: „Každé dítě má právo zažít úspěch“. Důležité jsou pro ni spokojené dětí.