Ročník 2019

Slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku ceny GTP CR proběhlo 10. června.