Semifinalisté GTP CZ 2021

31. března 2021

Do letošního ročníku ceny GTP CZ se přihlásilo celkem 134 kandidátů, do semifinále postoupilo 32 z nich.

Do letošního ročníku bylo možné nominovat kandidáty do 28. února, přijímání přihlášek bylo ukončeno 14. března.

Celkem se letos přihlásilo 52 můžu a 82 žen. Převažují kandidáti působící na základních školách (73), oproti školám středním (53), 8 kandidátů vyučuje zároveň na základní i střední škole. Až na Karlovarských kraj se do ceny přihlásili kandidáti ze všech krajů.

Do semifinále dnes po 1. kole hodnocení postoupilo 22 učitelek a 10 učitelů, 22 z nich působí na základních školách a 10  na školách středních.

Finalisté letošního ročníku budeme znát 16. dubna, slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 10. června v Praze.

Seznamte se s letošními semifinalisty.