Zdeňka Dudová

Působí jako učitelka 1. stupně v ZŠ Kunratice. Je certifikovanou učitelkou a lektorkou Kritického myšlení.

Svou výuku plánuje podle konstruktivistického modelu učení. Používá aktivní výukové postupy, které povzbuzují spolupráci a kritické myšlení. Vytváří žákům prostor, aby vyjadřovali své myšlenky, nabízí partnerský přístup a příjemné prostředí pro výuku. Podporuje žáky ve zkvalitňování komunikace mezi sebou.

Působí jako interní mentor nově příchozích kolegů. Lektoruje dlouhodobé semináře Kritického myšlení, specializuje se na dílny psaní